Školní jídelny Mnichovo Hradiště
ŠJ Studentská & ŠJ Mírová

Přihlásit oběd
Přihláška ke stravování

Školní jídelny Mnichovo Hradiště

Naše nově vzniklá Školní jídelna Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace zajišťuje stravování žáků základních škol, studentů SŠ a zaměstnanců škol.

Sdružuje dvě jídelny - Školní jídelna Studentská a Školní jídelna Mírová

Jídelna vaří zpravidla denně 3 druhy jídel, strávník má možnost předem si zvolit a rezervovat vybrané jídlo u objednávkového terminálu nebo na internetových stránkách po zadání přihlašovacích údajů na 1 měsíc dopředu.

Školní jídelna je vybavena internetovým objednáváním i odhlašováním stravy.

Informujeme

01.11.2021 | Stanovisko MŠMT k nároku na dotovaný oběd v době karantény (covid-19)

Nárok na dotovaný oběd po dobu nařízené karantény mají pouze děti a žáci v mateřských a základních školách a nezletilí žáci ve středních školách a konzervatořích, a to při naplnění podmínek § 184a školského zákona.

Ust. § 184a školského zákona stanoví, že pokud z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem a žákům vzdělávání distančním způsobem.

Obědy škola neodhlašuje, odhlášku musí zajistit zákonný zástupce .

 V ostatních případech platí, že nárok na dotovaný oběd mají strávníci pouze první den své nepřítomnosti ve škole dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

01.12.2021 | OBĚDY V KARANTÉNĚ

1)  Nahlásit telefonicky, nejpozději do 10:00 hod.  tel.733 177 667 p.Liebichová nebo e mailem liebichova@jidelnymh.cz

2)  Vyzvednutí na rampě  ŠJ -  dveře u parkoviště v době  11:30 -14:00 hod. 

3)  Cena misek  10,-Kč 

01.12.2021 | OBĚDY V KARANTÉNĚ

1)  Nahlásit telefonicky, nejpozději do 10:00 hod.   tel. 733 194 663 - pan Semler nedo e mailem semler@jidelnymh.cz

2)  Vyzvednutí ve vestibulu ŠJ - dveře u hřiště ZŠ   v době  11:30 -14:00 hod. 

3)  Cena misek  10,-Kč